Wise Adaptive Transformation

NEXXT Wise Adaptive Transformation aanpak; een framework met beproefde methoden en technieken om organisaties te helpen. Sleutelwoord is samen. We helpen jou en je medewerkers om overzicht-inzicht-vergezicht op te bouwen.

Wise Adaptive Transformation

Wij hebben WAT bij tal van grote en kleine organisaties toegepast. Het resultaat is dat medewerkers beter samenwerken, weten waar informatie is te vinden en hoe zij dit moeten delen. Hierdoor beleven zij meer plezier aan hun werk én werken ze efficiënter. Voor de organisatie betekent het lagere kosten, een overzichtelijk, schaalbaar en veilig IT-landschap en hogere productiviteit.

De principes van Wise Adaptive Transformation

Simpel en slim: De WAT methodiek zorgt ervoor dat de oplossingen eenvoudig te begrijpen en slim ontworpen zijn, waardoor de implementatie soepel verloopt

Standaard en beproefd: De WAT methodiek maakt gebruik van een gestandaardiseerde en bewezen aanpak, waardoor consistente resultaten worden behaald

Pragmatisch en proactief: De WAT methodiek is pragmatisch ingesteld en houdt rekening met mogelijke toekomstige uitdagingen, waardoor problemen proactief worden aangepakt

Zelfredzaamheid en besparend: De WAT methodiek stimuleert zelfredzaamheid bij de klant en resulteert in besparingen op de langere termijn

Veilig en compliant: De WAT methodiek waarborgt de veiligheid en zorgt ervoor dat alle oplossingen voldoen aan de wettelijke voorschriften en regelgeving

Schaalbaar en stabiel: De WAT methodiek biedt schaalbare oplossingen die kunnen worden aangepast aan de groei van de klant en zorgt voor een stabiele IT-omgeving

Stevig fundament

Een belangrijk kenmerk van WAT is dat het opzetten, inrichten en beheren van de Microsoft 365-diensten integraal wordt benaderd. Hierbij gaan we uit van vijf ‘sporen’ die we in samenhang met elkaar aanpakken. We kijken dus naar álle facetten. Zo weten we zeker dat medewerkers achter de gekozen oplossingen staan, het beheer goed is geregeld, het systeem veilig is en het eindresultaat precies datgene is dat vooraf is afgesproken. Benieuwd naar onze technische aanpak?

De sporen van WAT

De techniek is in onze visie altijd ondergeschikt aan de medewerker en is slechts een hulpmiddel om de samenwerking tussen medewerkers te structureren en te verbeteren. Jouw medewerkers en hun manier van werken staat dus centraal. Dat betekent dat de uiteindelijke inrichting van Microsoft 365 altijd maatwerk is, maar dankzij onze jarenlange ervaring komen we snel en in hoge kwaliteit tot dit resultaat.

Spoor 0: Randvoorwaarden

Voordat je op reis gaat bepaal je uiteraard waar je naar toe wilt. Wat wordt de bestemming? Vanzelfsprekend verschilt de bestemming voor iedere reiziger en de route daarnaartoe dus ook. Daarom gaan wij graag persoonlijk met je in gesprek over je bestemming en via welke sporen je deze wilt bereiken. We hebben het dan bijvoorbeeld over het huidige technische landschap, waar je naar toe wilt, wat het beleid van je organisatie is en welke medewerkers of afdelingen meedoen.

Spoor 1: Configuratie

Wij voeren een scan uit op je huidige systeem. Hierdoor weet je snel waar verbeterpunten en kwetsbaarheden zitten en hoe deze opgelost kunnen worden. Wij doen een health check op je technische omgeving en adviseren over het opzetten van verbeteracties. De uitkomsten van de scan vormt ook de basis voor een geprioriteerde aanpak van de andere sporen.

Bereid IT bouwblokken en beheer voor conform Richtlijnen

Spoor 2: Omgevingen

Op dit spoor gaan wij kijken naar welke bouwblokken nodig zijn om bij de juiste bestemming aan te komen. Wij helpen mee met het bouwen van een architectuur, een ontwerp en maken de onderdelen ook. Hiermee gaan wij ook al pilots draaien om te kijken of het voldoet aan de eisen die gesteld zijn op Spoor 0.

Spoor 3: Governance

Het inrichten van systemen is één, maar het beheer hiervan is minstens zo belangrijk. Het zijn immers de Technisch en Functioneel Beheerders die de diensten straks moeten onderhouden. Daarom nemen we deze medewerkers gelijk mee in het traject. We leggen hierbij de focus niet op de techniek, maar op de personen en de processen. Dit spoor mondt uit in een overzicht van ieders taken, benodigde kennis, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Beheerders vormen een belangrijke verbinding met de gebruikers en daarom besteden we veel aandacht aan proactief beheer. Hiermee zetten we beheerders in hun kracht, krijgen zij een helder beeld van hun rol en verantwoordelijkheden, verlagen wij hun werkdruk en raken ze enthousiast en gemotiveerd.

Maak een plan

Spoor 4: Reisplan

De verandering moet omarmd worden door de gehele organisatie, vooral als medewerkers op een andere manier moeten gaan werken. Een simpele e-mail volstaat dan niet. Daarom maken we in goed overleg een communicatieplan en werken middelen uit die de verandering ondersteunen. Dit kan van alles zijn: van het inrichten van een servicedesk tot nieuwsberichten op het intranet. In overleg bieden we jouw communicatieafdeling ondersteuning, zodat de adoptie altijd goed geborgd is. Er liggen voorbeelden van diverse communicatiemiddelen klaar, zoals voorbeeldteksten, templates, ‘Tips & Tricks’, FAQ’s, flyers etc.

Voer het uit

Spoor 5: Transformatie

Op basis van het voorwerk uit de andere sporen weten we nauwkeurig welke verandering we tegemoet gaan. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie waarvoor verantwoordelijk is, in welk tempo we de verandering vormgeven en wie er direct bij betrokken zijn. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Neem het in beheer

Spoor 6: Ontzorgen

Soms hebben organisaties extra ondersteuning nodig wanneer het komt tot het in beheer nemen van de gekozen oplossing. In dit spoor gaan wij kijken hoe wij jullie hierbij kunnen ondersteunen.  NEXXT Managed Services is hierbij een van de opties om te overwegen. Het is tijd om alles hierboven in werking te stellen. Neem de afdelingen en teams op reis. Zorg dat beheer klaar staat voor vragen. Blijf de meest enthousiaste medewerkers omdopen tot kerngebruikers en blijf ze meenemen. Het is namelijk een continu proces.

“En moeten we onderweg iets aanpassen? Door onze adaptieve aanpak is dat nooit een probleem. We blijven in alle fases flexibel, maar verliezen het eindresultaat nooit uit het oog.”

Wiesje Steevensz - M365 Architect

Krachten van WAT

  1. We pakken de verandering integraal aan. Hierdoor weten we zeker dat we geen stappen overslaan en succes is gegarandeerd;
  2. Begin klein eindig groots, jij/de organisatie bepaald het tempo!;
  3. We betrekken alle relevante stakeholders vanaf het begin bij de verandering;
  4. Door onze scan ontstaat in korte tijd een goed beeld van de huidige status van je IT-omgeving;
  5. Beheer is vanaf de start een onlosmakelijk onderdeel van de verandering;
  6. Door onze aanpak zetten we beheerders in hun kracht en maken ze proactief;
  7. Er ligt communicatiemateriaal voor je klaar om de adoptie en communicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen;
  8. Het gebruik en mate van veiligheid van de diensten stijgt, de tevredenheid en productiviteit van medewerkers neemt toe, terwijl de kosten voor de organisatie dalen.

Contact opnemen

Overweeg je om de volgende stap te zetten in de digitale transformatie van jouw organisatie en wil je in gesprek met een expert? Aarzel niet en neem contact met ons op via het onderstaande formulier.