Microsoft 365 adoptie

Adoptie consultants komen als paddenstoelen uit de grond. Enkel adoptie is niet genoeg. Wat je mist zijn Richtlijnen – hoe wil je als organisatie samenwerken en hoe neem je dit dan goed in beheer. Be WISE with your 365.

NEXXT neemt je mee op de Adoptie metrolijn

1. Scenario`s

Met de meest enthousiaste medewerkers wordt in kaart gebracht hoe jullie willen gaan samenwerken.

2. Richtlijnen

De omgevingen worden in kaart gebracht – welke samenwerkingsomgevingen nodig zijn en hoe deze ingezet gaan worden. Ook wordt bekeken welke richtlijnen en beveiligingskaders nodig zijn. Dit alles met het doel een platform te creëren waar gebruikers de vrijheid ervaren om op hun eigen manier samen te werken, binnen de gestelde kaders voor de organisatie.

3. Transformaties

Alle typen transformaties worden geprioriteerd – Technisch, Cultureel en ook Organisatorisch.

4. Configuratie

Microsoft 365 blijft in beweging en verandert snel. Een van de beste manieren om dit bij te houden, is door de gehele configuratie te scannen. Uit deze scan komen behapbare aandachtspunten naar voren. Deze scan zal in overleg herhaald worden, gezien een omgeving in beweging blijft en regelmatig verandert. De omgeving wordt tot 89% WISE score gebracht; de rest van de punten hebben impact op de medewerkers. Deze worden meegenomen tijdens het reisplan.

5. Kennis

Om adoptie effectief te implementeren, is het belangrijk dat beheerders begrijpen welke tools en functies gebruikers zullen inzetten. Kennis van alle rollen wordt uitgebreid door inzicht te verkrijgen in Kennis, Taken, en Verantwoordelijkheden samen met de beheerders. Daarnaast worden processen voor het beheer van M365 opgezet en overleggen georganiseerd die specifiek gericht zijn op het ondersteunen van gebruikers bij het beter omarmen van het platform. De focus ligt op proactief beheer om anticiperend te voldoen aan de wensen van de gebruikers. Proactief beheer leidt tot lagere beheerkosten en verhoogt het werkplezier.

6. Reisplan

Elke afdeling, team en gebruiker moet het gevoel krijgen dat samenwerking op hun eigen manier mogelijk is met het platform. Om dit te bewerkstelligen, wordt samen met de betrokkenen een reisplan opgesteld. Zo leert iedereen het platform goed kennen op het gebied dat voor hen nodig is.

7. Handvaten

Met Microsoft documentatie als leidraad wordt de tone of voice van de organisatie getoetst, evenals wat nodig is voor de gebruikers. Op basis hiervan worden handvaten aangedragen.

8. Reis

Uitvoeren van de reizen over de afdelingen en teams heen. Het is een continu proces.
"Adoptie is geen doel, het is een schakel om gebruikers mee te nemen in het einddoel van de organisatie."

Be Wise with your 365

Contact opnemen

Overweeg je om de volgende stap te zetten in de digitale transformatie van jouw organisatie en wil je in gesprek met een expert? Aarzel niet en neem contact met ons op via het onderstaande formulier.

Blijf op de hoogte

We sturen je eens per kwartaal een nieuwsbrief met interessante trends, handige tips en inspirerende verhalen. Je kunt je altijd weer uitschrijven en we beschermen je gegevens uiteraard goed!